pl en

WAR MIGRATION

RECORD

As a result of Russia’s attack on Ukraine, more than 9.62 million war refugees—mostly women and children—have crossed the border into Poland. Since the liberation of some of the occupied areas, more than 7 million people have returned to Ukraine.

 

ЗАПИС ВОЄННИХ

МІГРАЦІЙ

Внаслідок нападу Росії на Україну понад 9,62 мільйона біженців від війни — переважно жінки та діти — перетнули кордон із Польщею. З моменту звільнення частини тимчасово оку пованих територій в Україну повернулося понад 7 мільйони людей.

 

News

НОВИНИ ПРОЄКТУ

 UATLAS NEWSPAPER on view at the Nobel Peace Centre in Oslo, Norway
UATLAS NEWSPAPER on view at the Nobel Peace Centre in Oslo, Norway
UATLAS на огляді в Нобелівському центрі миру в Осло, Норвегія
 Marharyta Rubanenko
"House Keys" project by Marharyta Rubanenko
Проект «Ключі від будинку» Маргарити Рубаненко
 Podcast Fotopolis.pl o projekcie UATLAS
Podcast Fotopolis.pl o projekcie UATLAS
Подкаст Fotopolis.pl про проект UATLAS
  Story by Kateryna Alekseenko (18) from Kremenchuk, currently based in Warsaw ( Poland)
"Migration records of Ukrainians who left for Poland" story by Story by Kateryna Alieksieienko
«Міграційний облік українців, які виїхали до Польщі» Сюжет Катерини Алєксєєнко
  UATLAS NEWSPAPER at the exhibition Ukraine. Images of War at the Photo Elysee museum (Switzerland)
UATLAS NEWSPAPER at the exhibition at the Photo Elysee museum (Switzerland)
ГАЗЕТА UATLAS на виставці в музеї Photo Elysee (Швейцарія)
 EXHIBITION IN SCF WARSAW
EXHIBITION IN SCF WARSAW
ВИСТАВКА В SCF
 UATLAS EU DISTRIBUTION BY THE BĘC ZMIANA STORE
UATLAS EU DISTRIBUTION BY THE BĘC ZMIANA STORE
ГАЗЕТА UATLAS ДОСТУПНА В МАГАЗИНІ BĘC ZMIANA
 UATLAS AVAILABLE AT THE CO BERLIN
UATLAS AVAILABLE AT THE C/O BERLIN
UATLAS ДОСТУПНІ В C/O BERLIN
 UATLAS AVAILABLE AT THE ZAK SPANDAU
UATLAS AVAILABLE AT THE ZAK SPANDAU
UATLAS ДОСТУПНІ В ZAK SPANDAU
 UATLAS AVAILABLE  AT THE REINBECKHALLEN
UATLAS AVAILABLE AT THE REINBECKHALLEN
UATLAS ДОСТУПНІ В REINBECKHALLEN
 Hype and Hyper
Rafal Milach about Uatlas for Hype and Hyper
Рафал Мілах про Uatlas для Hype і Hyper

 

 

As a result of Russia’s attack on Ukraine, more than 9.62 million war refugees—mostly women and children—have crossed the border into Poland. Since the liberation of some of the occupied areas, more than 7 million people have returned to Ukraine.

 

The largest quantity of people decided to legalize their stay in Warsaw (more than 100,000), but, according to estimates, there are in fact twice as many Ukrainian citizens in the Polish capital.

 

Lviv, as the largest transit center in western Ukraine, has accepted hundreds of thousands of internal refugees, providing temporary shelter or serving as a stop on the way to Poland, Western Europe, and beyond.

 

The authors of this publication carried out interviews on the Polish–Ukrainian border (Medyka, Krościenko, Korczowa), in Lviv, and in Warsaw. Here are the stories of those who left their homes, those who were thinking of returning or moving on. Stories of survivors of war crimes in the XXI century in the heart of Europe.

 

05.02.2023

Внаслідок нападу Росії на Україну понад 9,62 мільйона біженців від війни — переважно жінки та діти — перетнули кордон із Польщею. З моменту звільнення частини тимчасово оку- пованих територій в Україну повернулося понад 7 мільйони людей.

 

Найбільше людей вирішили легалізувати своє перебування у Варшаві (понад 100 тисяч), але за оцінками — громадян України у столиці Польщі вдвічі більше.

 

Львів як найбільший транзитний центр Західної України прийняв сотні тисяч внутрішніх пере- селенців, яких тимчасово прихистив, або був зупинкою на шляху до Польщі й далі — до Західної Європи та ін.

 

Автори та авторки цієї публікації провели інтерв’ю на польсько-українському кордоні (Шегині, Смільниця, Краківець), у Львові та у Варшаві. Ось розповіді тих, хто приїхав, тих, хто думав повернутися чи переїхати далі. Історії тих, хто пережив воєнні злочини у ХХІ столітті в серці Європи.

 

05.02.2023

A transit point for Ukrainian refugees in Przemyśl. March 2022 (c) Rafal Milach
Транзитний пункт для українських біженців у Перемишлі. Березень 2022 (с) Рафал Мілах

TEAM

Команда

Agnieszka Rodowicz

Аґнєшка Родович

The website uses cookies to deliver services. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser or service configuration.

Consent